Bemiddelingsgerichte-advocaat

Familierecht

 Er valt heel wat te regelen bij een scheiding : stap voor stap begeleiden we jou en staan je bij in het emotionele en juridische kluwen dat een scheiding met zich meebrengt.

Beslissen om uit elkaar te gaan, gaat samen met heel wat emoties. Mensen zijn zo verward dat helder denken soms niet meer lukt. We helpen je om je te focussen wat je echt wil, wat haalbaar is voor jezelf en de kinderen. We coachen je doorheen het conflict. 

We overlopen de financiële belangen ( kan ik het huis overnemen?) en de zorgen over de kinderen: waar gaan de kinderen wonen?  Wordt er onderhoudsgeld betaald voor de kinderen? Gaan we een kindrekening open? Hoe verlopen de vakanties? 

We gaan rechtstreeks in contact met de andere partij en streven steeds naar win-win oplossingen: Snelle en effectieve oplossingen krijgen de voorkeur op lange procedures. We pakken het conflict aan terwijl het zich stelt en laten het niet verzanden in juridische haarklieverij. Door een effectieve en zorgzame communicatie ontmijnen we veel conflicten en komen we tot pragmatische oplossingen. Hard voor de belangen, zacht voor de mensen. We zorgen ervoor dat het conflict mensen niet blijvend beschadigt. 

Ervaring

Huwelijk, echtscheiding, feitelijke scheiding, wettelijk samenwonen, onderhoudsgeld tijdens de scheiding en na de scheiding, onderhoudsgeld voor de kinderen, uitoefening omgangsrecht van de kinderen, hoorrecht kinderen, overname van de woning en de goederen, fiscale optimalisatie van de onderhoudsgelden voor de kinderen.

Familiaal vermogensrecht : eigen goederen en schenkingen van voor het huwelijk; verrekening van erfenissen en inbrengen; groepsverzekeringen en pensioensparen.

Contractenrecht : verbindend en waardenvol contracteren

Mensen die een langdurige commerciële relatie met elkaar aangaan, ondersteunen we door na te gaan wat voor elke partij belangrijk is in de samenwerking. We zetten in op vertrouwen en een transparante communicatie en helpen partijen helder te stellen waarvoor ze staan en naar toe willen. Ook hoe partijen in de toekomst omgaan zullen gaan met conflicten wordt besproken. Het resultaat is een overeenkomst tussen mensen, gebaseerd op vertrouwen die nageleefd zal worden in heldere taal. Eenvoud schept vertrouwen. 

Afspraak maken