Praat respectvol over je partner met je kinderen

De kinderen trekken naar de ouder die zich het minst negatief uitspreekt over de andere ouder.

Slecht praten over de partner bij de kinderen zorgt niet voor veiligheid: de kinderen kunnen geen kant op en worden gedwongen om te kiezen. Ze springen dan naar de ouder waarvan ze op dat ogenblik het meest afhankelijk zijn. Maar dat zegt niets over de liefde van de kinderen voor de andere ouder. Vermijd te allen prijze dat de kinderen in zo’n perverse tweespalt belanden.