Commerciële bemiddeling

Met bemiddeling brengen we handelsgeschillen tot een goed einde zonder dat iemand gezichtsverlies lijdt.

We behandelen commerciële geschillen daarom altijd in volledige discretie.

 1. Je contacteert ons voor een gezamenlijk intakegesprek.
  Wij vragen de andere partij(en) te bevestigen dat hij of zij aanwezig zal zijn.
 2. Na het vrijblijvend intakegesprek, beslissen jullie of je verdergaat met de bemiddeling.
 3. Gaan jullie verder met de bemiddeling, dan ondertekenen we samen een ‘bemiddelingsprotocol’ met daarin de krijtlijnen over:
  • volledige openheid over relevante informatie,
  • vrijwillige deelname van elke partij,
  • geheimhouding en  vertrouwelijkheid.
 4. In de loop van het traject ontstaan voorlopige afspraken, deelakkoorden, treden herzieningen op … maar wij gaan door tot er een globaal akkoord is dat voor alle partijen àlle onderwerpen duidelijk en goed regelt.
 5. Het globale akkoord gieten wij als advocaten in een juridisch sluitend document dat we neerleggen bij de rechtbank.
  We besteden bijzondere zorg aan dit document om  betwisting of interpretatieproblemen te voorkomen. Als jullie dit willen, laten jullie je bijstaan door jullie advocaat in het volledige traject.

Elke bemiddeling is maatwerk, waardoor de kostprijs ook op maat wordt gemaakt.
Beslissen jullie om door te gaan met de bemiddeling, dan maken wij een vaste prijs op voor het volledige traject. Jullie betalen elk jullie deel. Er duiken geen financiële verrassingen op.

In enkele vergaderingen is reeds een spectaculaire verandering te zien in de onderlinge verhoudingen tussen de partijen. Reken op een vijftal vergaderingen van twee uur. Op die tijd bereiken we meestal een effectieve doorbraak en oplossing.

 • Je leert anders naar het conflict kijken.
 • We helpen jou te luisteren naar het standpunt van de andere partij.
 • Jouw belangen en de belangen van de andere partij komen grondig aan bod.
 • Je sluit een akkoord dat jij en de ander zullen naleven.
 • Een discrete en snelle oplossing in een vertrouwelijke setting die reputatieverlies vermijdt.

Bemiddeling in de praktijk

Het verhaal van een commerciële bemiddeling

Omdat maanden van discussiëren niets opleverden, haalden we er een bemiddelaar bij. ‘Echt ruzie hebben we nooit gemaakt, maar we raakten gewoon niet uit de patstelling. Dat ging gepaard met frustratie en emotie, zeker bij mij. Ik voelde me tekortgedaan en onbegrepen. Pas achteraf heb ik begrepen dat ik nog bezig was met de verwerking van onze beëindigde samenwerking.’

Uiteindelijk waren ze er op vier sessies uit. ‘Achteraf denk je: ‘Dat hadden we ook zelf gekund.’ Wat niet zo is. De kracht van de bemiddelaar is net dat je op neutraal terrein aan tafel gaat, samen met iemand zonder voorkennis, zonder vooroordeel en zonder voorkeur. Daardoor krijg je inzicht in hoe de ander naar de zaken kijkt, en hoe dat verschilt van jouw kijk. Na twee sessies, waarin de bemiddelaar veel emotie uit onze patstelling heeft gehaald, kon ik weer nuchter naar het huurvoorstel kijken. En besefte ik dat het helemaal niet zo slecht was. We hebben een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst getekend en werken nog altijd goed samen.’

Björn Accoe, De Tijd

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake gesprek