Gerechtelijke bemiddeling

Ben je in een uitzichtloze rechtszaak verwikkeld? Je mag aan de rechter om bemiddeling vragen, dat is je recht. Dit kan de oplossing zijn om weer zicht te krijgen op de zaak en met een toekomstperspectief te werken aan een oplossing.

Wij klaren samen met jullie alle discussiepunten uit en ontmijnen het conflict. Op enkele maanden lossen wij conflicten op die reeds jaren aanslepen.

 1. Bij aanvang van de rechtszaak, of wanneer deze al een tijdje bezig is, vraag je aan de rechter om bemiddeling op te starten. De rechter kan dit al opleggen als één partij erom vraagt.
 2. Beide partijen komen elk afzonderlijk naar een intakegesprek. Na dat gesprek beslissen jullie of jullie verder gaan met de bemiddeling.
  Jullie advocaten worden nauw bij de bemiddeling betrokken en zijn aanwezig bij de gesprekken.
 3. Gaan jullie verder met de bemiddeling, dan ondertekenen we samen een ‘bemiddelingsprotocol’ met daarin de krijtlijnen over:
  • volledige openheid over relevante informatie,
  • vrijwillige deelname van elke partner,
  • geheimhouding en  vertrouwelijkheid.
 4. In de loop van het traject ontstaan voorlopige afspraken, deelakkoorden, treden herzieningen op … maar wij gaan door tot er een globaal akkoord is dat voor beide partners àlle onderwerpen duidelijk en goed regelt.

Elke bemiddeling is maatwerk, waardoor de kostprijs ook op maat wordt gemaakt.
Beslissen jullie om door te gaan met de bemiddeling, dan maken wij een vaste prijs op voor het volledige traject. Jullie betalen elk de helft. Er duiken geen financiële verrassingen op.

In enkele vergaderingen is reeds een spectaculaire verandering te zien in de onderlinge verhoudingen tussen de partijen. Reken op een vijftal vergaderingen van twee uur.

 • Je leert anders naar het conflict kijken.
 • We helpen jou te luisteren naar het standpunt van de andere partij.
 • Jouw belangen en de belangen van de andere partij komen grondig aan bod.
 • Je sluit een akkoord dat jij en de ander zullen naleven dat door de rechter wordt bekrachtigd.

We kwamen bij Wouter met een conflict dat muurvast zat. In de rechtbank was de zaak alleen maar verzuurd. In het begin verliep de bemiddeling zeer moeilijk. Het water was heel diep.
Na een paar bemiddelingsrondes is Wouter erin geslaagd om een totaal uitzichtloze situatie om te buigen naar een toestand waarin zaken bespreekbaar werden. Op basis daarvan zijn we tot een oplossing gekomen waarin elke partij zich kan vinden.

De manier van bemiddelen en creativiteit die Wouter aan de dag legt om partijen naar elkaar te brengen is bewonderenswaardig. Hij is er echt om de gesprekken eerlijk en vlot te laten verlopen. Met oog voor gevoelige punten of als iemand het lastig heeft. Het is deze persoonlijke aanpak die de partijen naar elkaar heeft gebracht. Daardoor kent een vrij uitzichtloze situatie toch een goed einde.

Ik ben Wouter zeer dankbaar voor al zijn inspanningen. Zonder hem zouden we nog steeds in een lange en bittere strijd zitten.

Filip

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake gesprek