Scheidingsbemiddeling

Wanneer een relatie spaak loopt, wil je graag een uitgebalanceerde regeling die – ook en vooral – goed is voor de kinderen.


Het is niet altijd makkelijk om dit als koppel voor elkaar te krijgen.
Begrijpelijk, want een scheiding brengt veel emoties met zich mee en roept praktische en wettelijke vragen op.

 1. Je contacteert ons voor een gezamenlijk intakegesprek.
  Wij vragen de andere partner te bevestigen dat hij of zij aanwezig zal zijn.
 2. Na het vrijblijvend intakegesprek, beslissen jullie of je verdergaat met de bemiddeling.
 3. Gaan jullie verder met de bemiddeling, dan ondertekenen we samen een ‘bemiddelingsprotocol’met daarin de krijtlijnen over:
  • volledige openheid over relevante informatie
  • vrijwillige deelname van elke partner.
  • geheimhouding en  vertrouwelijkheid
 4. In de loop van het traject ontstaan voorlopige afspraken, deelakkoorden, treden herzieningen op … maar wij gaan door tot er een globaal akkoord is dat voor beide partners àlle onderwerpen duidelijk en goed regelt.
 5. Het globale akkoord gieten wij als advocaten in een juridisch sluitend document dat we neerleggen bij de rechtbank.
  We besteden bijzondere zorg aan dit document om  betwisting of interpretatieproblemen te voorkomen.

Elke bemiddeling is maatwerk, waardoor de kostprijs ook op maat wordt gemaakt.
Beslissen jullie om door te gaan met de bemiddeling, dan maken wij een vaste prijs op voor het volledige traject. Jullie betalen elk de helft. Er duiken geen financiële verrassingen op.

Scheidingsbemiddeling is niet onderworpen aan BTW. Je bespaart dus 21%.

Reken op ongeveer 5 vergaderingen om tot een bemiddeld akkoord te komen. ‘Onderweg’ worden vaak deelakkoorden gesloten die we evalueren en herbekijken. Jullie zijn nauw betrokken bij het hele traject. Dit levert minder stress op dan bijvoorbeeld de onzekerheid van een gerechtelijke uitspraak.

Ter vergelijking: een scheiding via de rechtbank kent een gemiddelde doorlooptijd van ongeveer twee jaar. 

 • Duidelijke toelichting (op voorhand) over onze rol als bemiddelaar en wat we kunnen bieden.
 • Alle dringende zaken komen aan bod: kinderen, huis, bezittingen, kinderalimentatie … De belangen van de kinderen staan steeds voorop.
 • Heldere en doeltreffende communicatie over jullie bezorgdheden.
 • ‘Meerzijdige partijdigheid’: wij wijzen elke partner op zijn/haar belangen én maken ook de belangen van de ander zichtbaar en bespreekbaar.
 • Ondersteuning van beide partners én de kinderen met zorg voor ieders belangen en bekommernissen.
 • Informatie over de financiële en juridische gevolgen van de scheiding. Je kan hier rekenen op onze jarenlange ervaring als familie-advocaat.
 • Juridische ondersteuning bij het opstellen van de overeenkomsten.
 • Fiscale optimalisatie van de onderhoudsgelden.

Hoe kinderen reageren wanneer hun ouders beslissen om te scheiden, hangt sterk af van hun leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, plaats in de (kinder)rij …
Elk kind gaat anders om met een scheiding.De kinderen worden geconfronteerd met veel veranderingen en verliezen een deel van hun vertrouwde omgeving.

Daarom is er in onze bemiddelingen ook plaats voor de kinderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • We adviseren jullie over ondersteuning en begeleiding van de kinderen tijdens deze moeilijke periode.
 • We laten de kinderen – afhankelijk van hun leeftijd – aangeven wat voor hen belangrijk is bij het uitwerken van regelingen. Deze actieve deelname mag de kinderen echter nooit extra belasten.
  Hiervoor werken wij samen met erkend familiaal bemiddelaar Catherine De Bruyne. In een veilige en duidelijke setting laat zij kinderen uitdrukken wat voor hen belangrijk is, dit verloopt via creatieve en activerende methodieken (werken met beelden, tekeningen, metaforen) aangepast aan de leeftijd van het kind.
 • Soms is een gezamenlijk gesprek mogelijk tussen kinderen en ouders met ondersteuning door beide bemiddelaars (Catherine De Bruyne voor de kinderen en Wouter De Canck voor de ouders).

De kinderen betrekken is geen must, maar de ervaring leert dat zij vaak een krachtige gids zijn in het tonen wat waardevol en belangrijk is voor toekomstige regelingen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake gesprek