Getuigenissen

Werken met mensen …

Geen glans zonder wrijving

Als  bemiddelaar en coach vind ik het boeiend en zinvol om mensen te begeleiden bij de oplossing van het conflict. Conflicten zijn weg-wijzers om anders door het leven te gaan. Geen glans zonder wrijving. De spanning en de stress die horen bij een conflict worden uitgeklaard en achtergelaten. Zo kan iedereen zijn eigen weg verderzetten en weer in de flow van het leven geraken. Als toevallige passant in jouw leven, reik ik jou handvaten aan die je later succesvol  kan inzetten bij spannende situaties en toekomstige problemen. 

getuigenissen scheidingsbemiddeling

L.P., lerares

Ons eerste gesprek heeft me veel vertrouwen gegeven. Inderdaad, ik ben met een ander gevoel bij je buiten gekomen als dat ik aanbelde aan de blauwe poort. Het ontspande me dat ik snel begrepen werd. Uiteindelijk is het uitspreken van een persoonlijke situatie niet zo vanzelfsprekend tegenover een vreemde persoon, waarvoor mijn dank.

L.P., lerares

V.B., vastgoedmakelaar

Ik wens u bij deze van ganser harte te bedanken voor de samenwerking, in het kader van onze echtscheiding. Alles is vlot en goed verlopen, mede dankzij jouw bemiddeling.

 

V.B., vastgoedmakelaar

C.C. bediende

Nogmaals dank voor uw gemoedelijke en professionele tussenkomst in de bemiddeling.

C.C. bediende

K.C., bediende, Oudenaarde

Nog eens hartelijk dank voor jouw hulp. Er zullen ergere situaties zijn dan de onze maar voor ons was het toch een zeer welkome steun. Ook al kunnen we overeenkomen, toch is het emotioneel een zeer moeilijke periode. Je hebt ons hier goed door gegidst met oog voor ons allebei. En dat is fijn. 

K.C., bediende, Oudenaarde

I.M., coach

Ik zou jou zeker aanbevelen, de ganse bemiddeling komt zeer menselijk over: ik voelde veiligheid en zag dat je zorgde voor erkenning zowel voor mezelf als voor mijn partner. Je zorgt voor een heldere en veilige setting en je durft de zaken benoemen zoals ze zijn.

I.M., coach

E.V., Gent

Het eerste gesprek heeft al heel wat emoties en stress weggenomen!

E.V., Gent

G.V., Kortrijk

Ik voelde me gezien en gehoord door de bemiddelaar: 10/10.

G.V., Kortrijk

Wim – Gent

Graag wou ik nog even meegeven dat ik tevreden ben van je aanpak en de regeling die we, in toch zeer moeilijke omstandigheden, hebben kunnen treffen.

Wim – Gent

Bemiddeling in de praktrijk

Het verhaal van een commerciële bemiddeling

Omdat maanden van discussiëren niets opleverden, haalden we er een bemiddelaar bij. ‘Echt ruzie hebben we nooit gemaakt, maar we raakten gewoon niet uit de patstelling. Dat ging gepaard met frustratie en emotie, zeker bij mij. Ik voelde me tekortgedaan en onbegrepen. Pas achteraf heb ik begrepen dat ik nog bezig was met de verwerking van onze beëindigde samenwerking.’

Uiteindelijk waren ze er op vier sessies uit. ‘Achteraf denk je: ‘Dat hadden we ook zelf gekund.’ Wat niet zo is. De kracht van de bemiddelaar is net dat je op neutraal terrein aan tafel gaat, samen met iemand zonder voorkennis, zonder vooroordeel en zonder voorkeur. Daardoor krijg je inzicht in hoe de ander naar de zaken kijkt, en hoe dat verschilt van jouw kijk. Na twee sessies, waarin de bemiddelaar veel emotie uit onze patstelling heeft gehaald, kon ik weer nuchter naar het huurvoorstel kijken. En besefte ik dat het helemaal niet zo slecht was. We hebben een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst getekend en werken nog altijd goed samen.’

Björn Accoe, De Tijd

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake gesprek