Lawyers specialised in family law

Lawyers specialised in family law

As divorce lawyers we assist you with our years of expertise in marriage, separation, (legal) cohabitation, child support, spousal support, division of assets and debts … We handle all aspects of a divorce.

We listen, discuss, advise, negotiate and defend your interests. The cost and fee structure is discussed in advance and put in writing.

Come and talk to us. You have everything to gain from it. 09 366 46 50 – kantoor@wouterdecanck.be

Divorce lawyers Ghent

Wat komt er kijken bij een scheiding?

Children

Co-ouderschap, kinderalimentatie … we geven al enkele antwoorden

>> Lees meer

Huis

Een antwoord op je vragen over verdeling van het huis, de hypotheek …

>> Lees meer

Geld

Alles over de financiële afwikkeling van een echtscheiding, verdeling van vermogen …

>> Lees meer

Hoe verloopt een scheidingsprocedure?

Een echtscheiding voor de rechtbank kan op twee manieren verlopen. Er kan steeds naar de andere procedure worden overgeschakeld. Welke procedure je ook volgt, als scheidingsadvocaten begeleiden we je met persoonlijk advies en verdedigen we jouw belangen.

scheidingsadvocaten bij echtscheiding met onderlinge toestemming

1. Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT), rol van de advocaten.

Bij een echtscheiding in onderlinge toestemming moeten de partners tot een akkoord komen over verdeling van het huis, het huwelijksvermogen en een regeling treffen voor de kinderen.

Als scheidingsadvocaten helpen wij je bij het opstellen van deze overeenkomst en geven het nodige juridische advies.

Het hangt af van hoe moeilijk de zaken liggen en hoe jullie tegenover elkaar staan of dit lang of kort duurt.

Eens er een overeenkomst is, zetten we procedure in gang bij de rechtbank. Het duurt dan nog ongeveer 3 maanden voor de scheiding rond is.

Info: kantoor@wouterdecanck.be – 09 366 46 50

scheidingsadvocaten bij scheiding met onherstelbare ontwrichting

2. Echtscheiding met onherstelbare ontwrichting (EOO) met scheidingsadvocaten.

De EOO kan in tegenstelling tot de EOT worden aangevraagd door beide partners of door één van de echtgenoten afzonderlijk. Er is geen overeenkomst vooraf nodig. Je laat je best bijstaan door scheidingsadvocaten.

Er moet voldaan zijn aan één van deze voorwaarden:

  • Er is een ernstige reden die het huwelijk onmogelijk maakt.
  • Eén partner bewijst dat jullie al meer dan een jaar feitelijk gescheiden leven (of 6 maanden als jullie de aanvraag samen indienen).
  • Er wordt tweemaal een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter zal tussen de aanvragen een bezinningsperiode inlassen.

Het spreekt voor zich dat dit de ‘lange weg’ is. De partners komen niet tot overeenkomsten en dit mondt veelal uit in een vechtscheiding. Wij proberen dit zoveel mogelijk te vermijden en gaan liefst voor een EOT of bemiddeling.

Omdat de partners niet overeenkomen, zal de rechter regelingen treffen. Bijvoorbeeld over de kinderen. Hierbij zal de rechter steeds rekening houden met het belang van de kinderen.

Een notaris wordt aangesteld om de vereffening en verdeling van de goederen te begeleiden. Ook hier kan de rechter zelf beslissingen nemen.

Info: kantoor@wouterdecanck.be – 09 366 46 50

Waarom met ons werken?

Zeer lange ervaring
Duidelijke afspraken
Vastgelegde basistarieven
Meest recente wetgeving
Gefundeerd, eerlijk advies
Samen naar een oplossing
Specialiteit: familierecht
Kinderen staan centraal

Scheidingsinfo

Op onze bibliotheekpagina vind je een heleboel artikels, informatie en een antwoord op de meest voorkomende vragen over scheiding met een advocaat en met een scheidingsbemiddelaar. Aarzel echter niet om ons te contacteren met jouw vraag.

Scheidingsbemiddeling versus klassieke echtscheidingsprocedure.

Jullie zijn aan het scheiden maar kunnen geen akkoord vinden over de huisvestiging van de kinderen, de overname van de gezinswoning etc. Deze situatie kan […]

onderhoudsgeld

Ben ik alimentatie verschuldigd aan mijn ex-partner ?

Alimentatie tussen echtgenoten is een belangrijk onderwerp bij de opmaak van de echtscheidingsovereenkomst. In een scheidingsbemiddelingstraject bespreken we de mogelijkheden en gevolgen ervan. Het gaat […]

Complexe echtscheidingen: de gehuwde ondernemer

Heel wat Belgische ondernemers zijn gehuwd. Bij echtscheiding stellen zij zich de volgende vragen: wie krijgt de aandelen ? hoeveel zijn deze waard ? wat […]

Onroerende voorheffing bij co-ouderschap.

Onroerende voorheffing in Vlaanderen. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen. Ze wordt berekend op basis […]

Proefscheiding: Ideale afkoelingsperiode?

Proefscheiding: ideale afkoelingsperiode ?

Toestemmingsformulier voor reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland.

Over wat gaat het ? Kinderen die: alleen of met volwassenen die niet hun wettelijke voogden zijn of met slechts één van hun ouders reizen, hebben soms, […]

Ik mag mijn kleinkind niet meer zien, wat nu ?

Jan en Mariette zijn 75 en mogen van de ene op de andere dag hun kleinkinderen Juliette en Josephine niet meer zien. Hun dochter is […]

Waarop letten bij doorverwijzing naar advocaat/bemiddelaar ?

Je komt  het in jouw praktijk geregeld tegen. Mensen  in relatietherapie wensen het traject stop te zetten omdat minstens één van hen de relatie wil […]

Kan ik een woning kopen tijdens mijn scheiding ?

Het antwoord op die vraag hangt af van het stelsel waaronder u gehuwd bent. 1. U bent gehuwd onder scheiding van goederen. Er is in […]

Hoe recupereer je (een deel van) je betaalde onderhoudsgeld?

Je kent het wel: onderhoudsgeld (of ‘alimentatie’), het geld dat iemand regelmatig stort aan een kind, ex-partner, ouder … om bij te springen in zijn of haar financieel onderhoud.

bemiddeling bij scheiding gent

Webinar: scheiden of blijven ?

Kom tijdens een interactieve videovergadering alles te weten over scheidingsbemiddeling en concludeer of het iets voor jullie is.

Systemisch kijken naar conflicten

Systemisch kijken naar conflicten betekent dat je de ganse context van het conflict bekijkt en je niet focust op het probleem an sich. Je zoomt uit naar de personen […]

8 Tips bij scheiding

Wat doe je best wél en wat niet bij een scheiding? Hoe breng je het bij je partner? Wat zeg je tegen de kinderen? 8 tips op een rij.

Wie lost de hypotheek verder af?

Wanneer de woning gezamenlijk gekocht is, blijven beide partners verantwoordelijk voor de aflossing van het de hypotheek. Vaak zal de persoon die in de woning […]

Onderhoudsbijdrage voor ex-partner

Als de omstandigheden van de feitelijke scheiding schrijnend zijn, of als je een langdurige feitelijke relatie had, kan soms tijdelijk een onderhoudsbijdrage worden verkregen.

Onderhoudsbijdrage voor de kinderen

Beide ouders zijn wettelijk verplicht tussen te komen in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen. Hun onderlinge bijdrage bepalen ze zelf.

Let op voor chanteren en marchanderen

Het is een hele klus om die emoties te kanaliseren. Verwacht je maar aan onverwachte reacties van je partner.

Praat in de ik-vorm

Misschien nog de moeilijkste tip: praat in de ik-vorm. Hoor jezelf eens in een gesprek met je partner. Meestal verwijt je je partner en spreek […]

Aanvaarding

Je hebt duidelijk gemaakt dat je wil scheiden. Wat nu? Geef je partner de tijd om je beslissing te aanvaarden. Misschien loop jij al een […]

webinar over scheidingsbemiddeling

Waar gaan de kinderen wonen?

De verblijfsregeling van de kinderen wordt gelijkmatig verdeeld tussen beide partners. Dat is het uitgangspunt van de gewijzigde wet van 2006. Het is de zogenaamde […]

Wat met de kinderen?

Alleen de beide ouders hebben het gezamenlijk ouderlijk gezag.‘Gezamenlijk’ betekent dat ze tot een overeenstemming moeten komen over de organisatie van de huisvesting van de […]

Mag ik meubels meenemen als ik vertrek?

Of je nu getrouwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont, je mag je meubels meenemen. De meubelen die je samen met je partner bezit, moeten jullie […]

Mag ik de sloten van de woning laten vervangen?

Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, geniet de gemeenschappelijke woning bescherming en kan je niet plots de sloten veranderen, zelfs niet wanneer je de […]

Mag ik op een andere plaats gaan wonen?

Het huwelijk en het wettelijk samenwonen beschermen de gemeenschappelijke woning maar leggen je ook verplichtingen op in verband met de schulden van de woning en […]

Hoorrecht: kinderen bij de rechter

Vanaf wanneer? Kinderen vanaf 12 jaar worden opgeroepen om gehoord te worden door de rechter. Zij zijn niet verplicht om te gaan.De kinderen worden ook […]

>> MEER SCHEIDINGSINFO

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake gesprek